კანონით დაცული ქონებრივი უფლება და რეალობა – რას ცდილობენ მხარეები განქორწინებისას

ქონებრივი უფლებები საქართველოში დაცულია. უბრალოდ ხშირია შემთხვევები როდესაც განქორწინებისას ერთი მეუღლე ნებაყოფლობით არ აძლევს ქორწინების პერიოდში შეძენილი ქონების ნახევარს მეორეს.

ასეთი რეალობა არახალია, თუმცა დღეს მოქმედი კანონმდებლობის ცოდნის შემთხვევაში არც ერთ მხარეს არ გაუჭირდება საკუთარი უფლების დაცვა. თუმცა, კანონმდებლობის ყველა ნიუანსის ცოდნა არაიურისტისთვის, წარმოუდგენელია და ამ დროს საქმეში აუცილებლად უნდა ჩაერთონ სამოქალაქო საქმეების მწარმოებელი უმაღლესი კვალიფიკაციის ადვოკატები.


გიორგი ზარნაძე, რომელსაც საკუთარი იურიდიული კომპანია აქვს და წლებია წარმატებით უძღვება თავის საქმეს, მიიჩნევს, რომ განქორწინების პროცესში ადამიანები ძირითადად ცდილობენ ქონების სხვაზე, ანუ მესამე პირებზე ჩუმად და თვალთმაქცურად გადაფორმებას. „ამ დროს ვერთვებით ხოლმე ჩვენ და ყადაღას ან აკრძალვას ვადებთ ქონებას სასამართლოს მეშვეობით“. – მოგვითხრობს „გიორგი ზარნაძის იურიდიული კომპანიის“ დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი.


არც ისაა ახალი, რომ განქორწინებისას ყველაზე ხშირია ქონებრივი დავები, ძირითადად დაობენ უძრავი ქონების, ან ფულის გაყოფაზე. საქართველოში, დასავლეთის ქვეყნებისგან განსხვავებით, შედარებით იშვიათია ნივთების და ავეჯის გაყოფაზე დავები. ასევე იშვიათია, რაც კიდევ უფრო საინტერესოა, ვალების გაყოფაზე დავაც. ძირითადად უძრავი ქონების თანამესაკუთრედ ცნობაზე ან მისი ნაწილის ღირებულების მოთხოვნაზე აღიძვრება სარჩელები განქორწინებისას.


განქორწინებისას ასევე აღსაღნიშნავია, რომ ბოლო წლებში პრაქტიკულად დაინგრა ძველი სტერეოტიპი, როდესაც ალიმენტს აუცილებლად მხოლოდ მამებს აკისრებდნენ. ზოგადად, ქართულ იურისპრუდენციაში ალიმენტთან დაკავშირებული დავები საკმაოდ მრავლადაა. მოსამართლეებიც, როგორც წესი, ალიმენტის დაკაისრების გარეშე არ დებენ გადაწყვეტილებებს, თუმცა აქ საინტერესოა ადვოკატის ჩართულობა და არგუმენტირებული მოცულობის ალიმენტის დაკისრება. ინტერესების სუსტი დამცველის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეილება თვეში მხოლოდ 50–100 ლარის მოცულობის ალიმენტის გადახდა დაეკისროს. კვალიფიციური იურისტის საქმეში ჩარევის შემთხვევაში კი, არ ხდება საარსებო მინიმუმზე, ანუ 184 ლარზე ნაკლები ალიმენტის დაკაისრება.


„ხშირია საქმეები მამობის დადგენაზე. ასეთ დროს მამობის დადგენას და ალიმენტის დაკისრებას ერთად ვითხოვთ. ალიმენტი მშობლის და ბავშვის შემოსავლებისა და მოთხოვნების შესაბამისად ითვლება. ანუ, კანონით ან პრაქტიკით დადგენილი რაიმე ფიქსირებული თანხა არ არსებობს. ჩვენ საუკეთესო მიდგომა გვაქვს ამ შემთხვევაში დამკვიდრებული – თუ, მაგალითად, მამა არ უხდის ალიმენტს შვილს საქმის მოგების შემდეგ და ვერც აღსრულება იღებს თანხებს, ჩვენ მამის მხრიდან ბებია–ბაბუას ვუჩივით ხოლმე რომ მინიმუმი თუნდაც მათ დაეკისროთ გადასახდელად. ასევე ჩვენ ვიყენებთ პრაქტიკაში შემდეგ გარემოებას: ალიმენტზე დავისას სანამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოიტანს, ანუ სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შევა, მოსამართლის დროებითი განკარგულების საფუძველზე გარკვეულ თანხას აკისრებს ხოლმე სასამართლო მშობელს, რომ ბავშვმა თავიდანვე ნახოს ფინანსრური სარგებელი. მაგალითად თუ მამას ვუჩივით თვეში 500–ლარის დაკისრებაზე, ვიდრე სასამართლო გადაწყვეტილებას გამოიტანს,, დროებით, 300 ლარი მაინც რომ დაეკისროს ბავშვის სასარგებლოდ“, – მოგვითხრობს გიორგი ზარნაძე.


ხშირად, მხოლოდ ალიმენტის მოთხოვნით არ შემოიფარგლება სასამართლო დავები და ადვოკატებს უწევთ ბრძოლა კლიენტისთვის მშობლის უფლების შესაზღუდად, ან მის მოსაპოვებლად. მაგალითად, მამა უკრძალავს ბავშვის დედას, მისთვის პასპორტის აღებას და უცხოეთში სამოგზაუროდ წაყვანას. ასეთ შემთხვევებში სასამართლოს მეშვეობით მამას მშობლის უფლების შესაზღუდად იბრძვის კვალიფიციური ადვოკატი და მამის გარეშე დედას შეუძლია აუღოს პასპორტი და შვილი საზღვარგარეთ წაიყვანოს.


ასევე ხშირია განქორწინების შემდეგ ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზვრასთან დაკავშირებული დავები, ანუ ვისთან უნდა იცხოვროს ბავშვმა – დედასთან, თუ მამასთან. ადრე არსებობდა წესი, თუ სტერეოტიპი, რომ ბავშვი, მშობლების განქონწინების შემდეგ, აუცილებლად დედასთან რჩებდა. დღეს ეს ასე აღარ არის და ხშირია, როცა ბავშვს მამას აკუთვნებენ.


„ჩვენ სასამართლოში ადვოკატირებას ვუწევთ კლიენტებს განქორწინების, ქონების გაყოფის, ალიმენტის დაკისრების, მშობლის უფლების შეზღუდვის, მამობის აღიარების და სხვა საქმეებზე”. პრაქტიკულად, სამართლებრივი საქმის წარმოების ამ სეგმენტში დამკვეთებს სრულ მომსახურებას ვუწევთ და დიდი წარმატებითაც“, – აცხადებს გიორგი ზარნაძე.


„გიორგი ზარნაძის იურიდიული კომპანიის“ მომსახურების ღირებულება სწორედ საქმეების მოცულობის, სირთულისა და გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით განისაზღვრება და საკმაოდ ხელმისაწვდომია. კომპანია თამამად აცხადებს, რომ მათი გაწული მაღალკვალიფიციური მომსახურება დღეს საქართველოს ბაზარზე არსებული ზოგადი ფასების ნახევარს შეადგენს. ეს თავისუფლად შეუძლიათ გადაამოწმონ კლიენტებმაც, რათა თავადაც დარწმუნდნენ. „ჩვენს კომპანიაში საოჯახო საქმეებზე მომსახურების ღირებულება მერყეობს 350-დან 800 ლარამდე, მიუხედავად საქმის სირთულისა და მოცულობისა“, – აცხადებს გიორგი ზარნაძე.


ამდენად, სამართლის მისაღწევად, მოსარჩელეს, ან მოპასუხის ინტერესების დამცველი  ადვოკატის კვალიფიკაციას და მომსახურების ღირებულების ხელმისაწვდომობას დღეისათვის პრაქტიკულად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.


5 მარტს სემეკმა ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მომხმარებლებს 85 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) 5 მარტის საჯარო სხდომაზე ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, სასმელი წყლის მომხმარებლებსა და კომუნალური მომსახურების კომპანიებს შორის არსებული სადავო საკითხები განიხილა.

“იბერიას” საქმეზე ადეიშვილისა და მისი ყოფილი მოადგილის მიმართ გამამტყუნებელ განაჩენზე პროკურატურა განცხადებას ავრცელებს

ტელეკომპანია „იბერია ტვ-ს” სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით დათმობის ფაქტზე, საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის, ზურაბ ადეიშვილისა და გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილის, გიორგი ლაცაბიძის მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა.

დისტანციური სესიები ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით

GITA-მ და BTU-მ ახალი პროექტი წარადგინეს.

ყოველდღიური ანალიტიკა — სიახლე თიბისის ბიზნეს ინტერნეტ ბანკში

თიბისი ბანკი იურიდიული პირებისთვის განკუთვნილ ინტერნეტ ბანკში ახალ, მნიშვნელოვან ფუნქციონალს — ბიზნეს ანალიტიკას ამატებს.

წინა ხელისუფლების დროს ჩამორთმეული ფიროსმანის ნახატი მესაკუთრეს დაუბრუნდა – პროკურატურა განცხადებას ავრცელებს

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის მეორე სამმართველოში გამოძიება სისხლის სამართლის N009271011001 საქმეზე, დ.ა.-ს მიერ წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული, ნ. ფიროსმანაშვილის ფერწერული ტილოს შეძენისა და გასაღების მცდელობის ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 186-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტითა და 19,186-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით დაიწყო.

მკვლელობა თავში ნაჯახის ჩარტყმით და ძარცვა – ბრალდებულს 10 წელი მიესაჯა

ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ განზრახ მკვლელობისთვის, ძარცვისა და სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანებისთვის ბრალდებული ნ.მ. დამნაშავედ ცნო და თავისუფლების 10 წლით აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს.

თიბისის მხარდაჭერით, ბათუმში Marriot-ის ბრენდის 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო - Le Méridien გაიხსნა

შავი ზღვის სანაპიროზე სასტუმროების ცნობილ ბრენდებს Marriot-ის ბრენდის 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო - Le Méridien დაემატება. “ბათუმი თაუერი“, რომელიც რეგიონში უმაღლესი კატეგორიის ბრენდს წარმოადგენს, თიბისის მხარდაჭერით გაიხსნა.

თიბისი მომხმარებლებს ურჩევს, ისარგებლონ დისტანციური მომსახურებითა და უნაღდო გადახდებით

თიბისი გირჩევთ უნაღდო გადახდების საშუალებებს, რომ თავიდან აიცილოთ ნაღდ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული რისკები:

„ჯორჯიან მანგანეზი“ სალიცენზიო არეალში მიწების მითვისებაზე განცხადებას ავრცელებს

ბოლო რამდენიმე თვეა, სისტემატური ხასიათი მიიღო პრაქტიკამ, როდესაც, „ჯორჯიან მანგანეზის“ ლიცენზიით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, მოპოვებითი სამუშაოების დაწყებისთანავე ხდება მიმდებარე მიწის ნაკვეთების კერძო პირებზე დარეგისტრირება და შემდეგ მათი მესაკუთრეების მხრიდან ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნა.

 

„სოკარის“ შანსი, დაესწარით ევრო 2020-ის გახსნას რომში – კომპანიამ გათამაშება დაიწყო

„სოკარმა“ 2020 წელი უამრავი სიახლით დაიწყო და მომხმარებელს სიურპრიზები შესთავაზა.

ირაკლი შოთაძე ლონდა თოლორაიას შეხვდა და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობას გაეცნო

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გენერალური პროკურორის ირაკლი შოთაძისა და სახელმწიფო ინსპექტორის ლონდა თოლორაიას შეხვედრა გაიმართა.

"არემჯის" საერთაშორისო ჯილდო Leader Of The Year გადაეცა

შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და საქართველოს ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის, რიგით მე-8 დაჯილდოებაზე „არემჯის“-Leader Of The Year საერთაშორისო ჯილდო გადაეცა. ამის შესახებ „ინტერპრესნიუსს“ კომპანიიდან აცნობეს.

იშვიათი დაავადებების მსოფლიო დღე საქართველოშიც აღნიშნეს

თებერვლის ბოლოს მსოფლიომ იშვიათი დაავადებების დღე აღნიშნა, რომელსაც საქართველო წელსაც შეუერთდა.

სასამართლომ, ჭიათურაში სახელმწიფო ქონების მითვისებისთვის დაკავებულთა აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელა

ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ სახელმწიფო ქონების უკანონო მითვისების ბრალდებით დაკავებულების აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელა.

29 თებერვალს საქართველო იშვიათი დაავადებების მსოფლიო დღეს აღნიშნავს

გენეტიკური და იშვიათი დაავადებების საქართველოს ფონდი (GeRaD) 2020 წლის პრიორიტეტად სპინალურ კუნთოვან ატროფია (სკა) ასახელებს.

სემეკმა ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მომხმარებლებს მიმდინარე კვირაში 21 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) მიმდინარე კვირაში ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, სასმელი წყლის მომხმარებლებსა და კომუნალური მომსახურების კომპანიებს შორის არსებული სადავო საკითხები განიხილა.

დავით ნარმანია საერთაშორისო ენერგეტიკულ შეხვედრაზე პრეზენტაციით წარდგა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) თავმჯდომარე დავით ნარმანიამ ქ. ვენაში გამართულ საერთაშორისო ენერგეტიკულ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა.

 

ეთერ შავლიძესთან შეძენილმა ბილეთმა ერთს 1 182 454, მეორეს კი 14 280 ლარი მოაგებინა

გაიცანით, საქართველოში ლატარიის ყველაზე იღბლიანი მეჯიხურე, რომელთან ნაყიდი ბილეთებითაც 2 კვირის მანძილზე ლოტო 6/42-ში ჯეკპოტი 1 182 454 ლარი და 14 280 ლარი მოიგეს.

„ევროპაბეთის“ შემდეგ აზარტული თამაშების ბიზნესი გარე რეკლამაზე უარს ამბობს

აზარტული თამაშების კომპანიებმა საქართველოში უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღეს - პირველი მარტიდან თამაშების ყველა კომპანია გარე-რეკლამაზე უარს ამბობს. ბანერების ჩამოხსნა მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე დაწყებულია.

„თიბისი ბანკმა“ ბიზნესსექტორს წლიური ანგარიში წარუდგინა

თიბისი ბანკმა წლიური შეხვედრა ჩაატარა, სადაც კომპანიის 2019 წლის მიღწევები და შედეგები, ასევე განვითარების სტრატეგია და სამომავლო გეგმები წარადგინა. შეხვედრას ბიზნესსექტორის, მთავრობის, დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისა და ბიზნესასოციაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აშშ-ის ჯორჯიის შტატის ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა

საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ აშშ-ის ჯორჯიის შტატის სისხლის სამართლის ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატებს უმასპინძლა.