ან-225 მრიას ერთ-ერთ ძრავს, აეროპორტში ხანძარი გაუჩნდა